Solnedgang Skansen

Timelaps ved fyret på Skansen, Trondheim 270719